Với tình hình Covid tái trở lại Việt Nam, khởi đầu với ca bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng, tình hình lây nhiễm bệnh lại dâng cao. Đây là một dịch virus có khả năng gây tử vong và tốc độ lây lan rất cao. Người di chuyển từ vùng dịch nhớ tự cách li ít nhất 14 ngày theo quy định của Bộ Y Tế. Người ở nhà nên duy trì chế độ thể dục + ăn uống tăng cường sức khỏe. 

Để chống dịch Covid 2 tốt hơn, TVN Healthcare xin gửi bạn các hướng dẫn phòng chống dịch tại nhà:

(Nguồn:https://ncov.moh.gov.vn/)

(Nguồn:https://ncov.moh.gov.vn/)