Vụ Liên Hiệp Quốc về Vấn đề Kinh tế và Xã hội đưa ra nhận xét súc tích về các yếu tố quyết định tới việc có con hay không vào năm 2020.

Trong đó đáng chú ý là yếu tố kinh tế xã hội (Như bình đẳng giới trong quyết định sinh con) và áp dụng biện pháp tránh thai đóng vai trò chủ chốt.

1. Yếu tố kinh tế xã hội:

Để đạt được mức giảm hơn nữa về mức sinh, đặc biệt là ở các quốc gia nơi mức sinh hiện tại vẫn còn cao, điều quan trọng là tiếp tục hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và bằng cách tăng sự tham gia của nam giới vào kế hoạch hóa gia đình.

Hơn nữa, các quốc gia nên tiếp tục thúc đẩy giáo dục nữ, chống lại mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ, loại bỏ hôn nhân sớm, ép buộc tảo hôn, và đảm bảo rằng phụ nữ bình đẳng trong thị trường lao động, bảo trợ xã hội và can thiệp chính trị

https://blog.urbansurf.me/english-5-great-suggestions-to-boost-your-social-life-even-for-the-busy-bees-2/

2. Việc dùng biện pháp tránh thai hiện đại: 

a, Thống kê sơ bộ về tỉ lệ phụ nữ tránh thai:

Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sử dụng phương pháp tránh thai hiện đại tăng từ 36% vào năm 1990 đến 44% vào năm 2019. Trong cùng thời gian, tỷ lệ phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai truyền thống đã giảm từ 6 đến 4 phần trăm.

Năm 2019, 91 % phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sử dụng một số hình thức tránh thai trên toàn thế giới đã sử dụng các phương pháp hiện đại. Khu vực có ít hơn 90% phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai đang sử dụng hiện đại phương pháp bao gồm châu Phi cận Sahara và Trung và Nam Á (mỗi nơi 88%), Châu Đại Dương (82%) và Bắc Phi, và Tây Á (80%).

Nhìn chung, tỉ lệ sinh nở tỉ lệ nghịch với tỉ lệ dùng phương pháp tránh thai hiện đại.

b, Tầm ảnh hưởng của tránh thai:

Các phương pháp tránh thai là một yếu tố quan trọng quyết định khả năng sinh sản như một số phương pháp, bao gồm cả tác dụng dài và vĩnh viễn, có hiệu quả trong triệt sản hơn các phương pháp khác.

siriroj-birth-control

https://www.phuketinternationalhospital.com/en/finding-your-birth-control-in-thailand/

3. Hiểu biết đầy đủ về sức khỏe sinh sản và quan hệ tình dục :

Trong Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển năm 1994 và Chương trình nghị sự 2030
vì sự phát triển bền vững, các chính phủ cam kết thực hiện các hành động đảm bảo quyền tiếp cận với sức khỏe sinh sản và tình dục,
bao gồm kế hoạch hóa gia đình và thực hiện quyền sinh sản cho tất cả mọi người.

Để tôn trọng những cam kết này, ta cần đáp ứng nhu cầu về kế hoạch hóa gia đình. Và các chính phủ chỉ có thực hiện bằng cách đầu tư và cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho toàn dân. 

Gender equality | UNICEF

https://www.unicef.org/gender-equality

4. Các yếu tố khác:

Các yếu tố quyết định quan trọng khác của khả năng sinh sản bao gồm: tỷ lệ phá thai, thời gian không ước lượng được sau sinh do cho con bú và kiêng quan hệ tình dục, tỷ lệ vô sinh thứ phát và tỷ lệ dân số đã kết hôn, xét theo mối quan hệ gia đình hoặc quan hệ tình dục.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua 0911803997 - 0911803998 khi bạn có nhu cầu thụ tinh nhân tạo tại nơi uy tín và chuẩn xác.

Nguồn gốc tin:

https://www.un.org/development/desa/en/