Bệnh viện đa khoa:
1) Gói khám sức khỏe tổng quát ở Bệnh viện BNH
2) Gói khám sức khỏe ở Bệnh viện Vejthani

A. Gói khám sức khỏe tổng quát:

Chương trình này gồm các gói kiểm tra tổng quát thông thường. 

B. Gói khám chuyên sâu:

- Vi chất dinh dưỡng

- Hoocmon nam/nữ

- Kiểm tra kim loại độc hại trong nước tiểu

- Gene test: Kiểm tra chuyên sau về các bệnh di truyền, ung thư và kiểm tra chuyên sâu.

--------------------------------------

Hãy liên hệ với TVN– Đối Tác Y Tế Toàn Cầu để được tư vấn chi tiết:

Hotline: 0911 803 997

Fanpage: facebook.com/tvngroup.vn

Website: www.tvngroup.vn

VP: 95 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội